पानाडी : पाणी पाहणारा

काही गोष्टीला कारण नसेल तर विश्वास बसत नाही..पण आपल्या आजूबाजूचे काही जण म्हणत असतील आपल्या विश्वास ठेवतो..अशीच एक बाब म्हणजे पानाडीच्या बाबतीत. एक २० च्या आसपास वय असलेला तरूण सांगत होता की मला पाणी पाहता येतो..कोणत्या ठिकाणी जमिनीच्या खाली पाणी आहे हे मला कळते..ते कसे कळते ते मी नाही सांगू शकत पण मला पाणी कोणत्या …

पानाडी : पाणी पाहणारा Read More »