आमच्या बरोबर चेंगट आणि प्रियसी वर हजारो रूपये खर्च करणारे मित्र

प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशे काही मित्र असतात की त्यांना कधी पण विचारल की चल चहा प्यायला,आज तू दे पैसे .त्याचे एकच उत्तर असते ,अरे नाहीत की माझ्या कडे पैसे ..बघ माझा बॅलन्स ,काहीच नाहीत खात्यावर पैसे..पण अशे पण काय मित्र असतात की ते स्वत:हून म्हणतात चला आज मी चहा पाजतो तूम्हाला..आणि अशे पण काही मित्र असतात …

आमच्या बरोबर चेंगट आणि प्रियसी वर हजारो रूपये खर्च करणारे मित्र Read More »